Service

Låsesmeder med kjærlighet for faget 

Våre låsesmeder er kompetente innen sitt fag og hjelper daglig våre kunder med løsninger og assistanse. Om det er hjelp til kjellerdøra eller ny dørautomatikk på hovedinngangen - vi hjelper deg!

Har du serviceavtale på ditt bygg?

Vi tilbyr serviceavtale på blant annet:

  • Adgangskontroll
  • Dørautomatikk
  • Lås og beslag
  • Låssystemer

Hvorfor serviceavtale

Hensikten med en serviceavtale er at du skal få et mest mulig problemfritt dørmiljø. Optimera Sikring & Lås AS tar seg av all service, utbedrer feil og mangler som måtte oppstå og sørger for at ditt dørmiljø kan benyttes slik det er tiltenkt uten unødvendige driftsavbrudd.

  •  Avtalen reduserer risiko for uforutsette kostnader.
  •  Avtalen sørger for at styrken og bruksverdien på utstyret i døra bevares, selv etter mange års bruk, gjennom jevnlig og fagmessig  vedlikehold.
  •  Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.
  •  En service- og vedlikeholdsavtale gjør at fagfolk er raskt på veien for å sikre effektiv og fagmessig utbedring dersom noe uforutsett skulle skje.

Kontakt oss dersom du ønsker serviceavtale på ditt bygg.